Gezinscoaching

Hulp bij uiteenlopende opvoedvragen bij jou thuis.
Jongeren willen spelen en leren, plezier hebben, vrienden maken, sporten bij een vereniging, als ze wat ouder worden een bijbaantje regelen, uitgaan en samen met hun gezin het leven ontdekken. Dat gun je iedereen. Ook kinderen en jongeren die ander gedrag vertonen of een stevige rugzak hebben. Het leven is voor hen niet eenvoudig en zij kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. 
De pedagogische professionals van WijkInContact bieden deze jongeren en hun gezinnen een helpende hand en zijn er voor hen. Ze voelen dichtbij, geven vertrouwen, luisteren en staan open voor iedere vorm van feedback en overleg. … ze zijn in contact.
Meestal werken jongeren vrijwillig samen met WijkInContact. Het kan echter ook voorkomen dat de samenwerking niet vrijwillig is. Ook dan staat een open en eerlijke houding voorop. ‘We luisteren naar je en gaan samen aan de slag, maar je moet ons accepteren in jouw leven.’
Jongeren werken samen met hun begeleider om te doen wat alle jongeren doen. Op school, in hun vrije tijd en thuis. De hulp die ze krijgen maakt het leven van nu makkelijker en leuker en draagt eraan bij dat ze later beter in staat zijn om verstandige keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven.
De gezinscoaches van WijkInContact ondersteunen het gezin bij de vragen die er zijn rondom het opgroeien van kinderen. We werken vraaggericht en systeemgericht, wat betekent dat we kijken wat de vraag van het gezin zelf is en naar wat er om het gezin heen allemaal (is) gebeurd. Meestal is dit de vraag van het gezin na overleg met Stichting Binding en soms met Samen Veilig of Veilig Thuis. 

Wat kan een gezinscoach betekenen?

  • Samen onderzoeken welke krachten er zijn welke vragen er liggen;
  • Ondersteunen bij financiële, psychische en/of relatieproblemen zodat er minder stress is in het gezin; 
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van structuur in de dag en het organiseren en plannen van gezinsactiviteiten;
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe (opvoed)vaardigheden en daarmee te oefenen;
  • Samen in kaart brengen wie belangrijk is voor het gezin, steunend netwerk uitbreiden en betrekken waar dat mogelijk is;
  • Samen andere professionals en vrijwilligers inschakelen waar kan en nodig is. 

 

Onze werkwijze

Na het intakegesprek start de kennismakingsperiode van ongeveer 6 weken waarin we in kaart brengen welke krachten er zijn en welke vragen er liggen. Dit schrijven we op in een gezinsplan. En stellen samen met het gezin doelen op waaraan zal worden gewerkt in de werkfase, die tijdsduur verschilt per gezin. Meestal zien we elkaar in de beginperiode wekelijks en wordt dit gaandeweg afgebouwd. Regelmatig evalueren we de doelen samen met het gezin en de verwijzer, we sluiten af met een eindverslag en evaluatiegesprek. Doorgaans zijn we ongeveer 6-18 maanden betrokken bij een gezin. 
Aanmelden verloopt via stichting Binding aan de hand van een aanmeldformulier. Download het formulier hier of stuur een mail naar instroom@incontact.team.

Onze expertise

De gezinscoaches zijn gespecialiseerd in autisme, TOS, (complexe) scheidingen, gehechtheid, verslaving en psychische ondersteuningsvragen en verstandelijke beperking. 

 
 

IN CONTACT MET

Gezinscoaching

Lage maat 1
Wijk bij Duurstede
Tel.nr: (06) 23 81 09 05
E-mail: info@incontact.team