Gezinscoaching

Hulp bij uiteenlopende opvoedvragen bij jou thuis.

 

 

Gezinscoaching

Hulp bij uiteenlopende opvoedvragen bij jou thuis.
De gezinscoaches van WijkInContact ondersteunen het gezin bij de vragen die er zijn rondom het opgroeien van kinderen. We werken vraaggericht en systeemgericht, wat betekent dat we kijken wat de vraag van het gezin zelf is en naar wat er om het gezin heen allemaal (is) gebeurd. Meestal is dit de vraag van het gezin na overleg met Stichting Binding en soms met Samen Veilig of Veilig Thuis. 

Wat kan een gezinscoach betekenen?

 • Samen onderzoeken welke krachten er zijn welke vragen er liggen;
 • Ondersteunen bij financiële, psychische en/of relatieproblemen zodat er minder stress is in het gezin; 
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van structuur in de dag en het organiseren en plannen van gezinsactiviteiten;
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe (opvoed)vaardigheden en daarmee te oefenen;
 • Samen in kaart brengen wie belangrijk is voor het gezin, steunend netwerk uitbreiden en betrekken waar dat mogelijk is;
 • Samen andere professionals en vrijwilligers inschakelen waar kan en nodig is. 

Onze werkwijze

Na het intakegesprek start de kennismakingsperiode van ongeveer 6 weken waarin we in kaart brengen welke krachten er zijn en welke vragen er liggen. Dit schrijven we op in een gezinsplan. En stellen samen met het gezin doelen op waaraan zal worden gewerkt in de werkfase, die tijdsduur verschilt per gezin. Meestal zien we elkaar in de beginperiode wekelijks en wordt dit gaandeweg afgebouwd. Regelmatig evalueren we de doelen samen met het gezin en de verwijzer, we sluiten af met een eindverslag en evaluatiegesprek. Doorgaans zijn we ongeveer 6-18 maanden betrokken bij een gezin. 
Aanmelden verloopt via stichting Binding aan de hand van een aanmeldformulier. Download het formulier hier of stuur een mail naar instroom@incontact.team.

Onze expertise

De gezinscoaches zijn gespecialiseerd in autisme, TOS, (complexe) scheidingen, gehechtheid, verslaving en psychische ondersteuningsvragen en verstandelijke beperking. 
De gezinscoaches van WijkInContact ondersteunen het gezin bij de vragen die er zijn rondom het opgroeien van kinderen. We werken vraaggericht en systeemgericht, wat betekent dat we kijken wat de vraag van het gezin zelf is en naar wat er om het gezin heen allemaal (is) gebeurd. Meestal is dit de vraag van het gezin na overleg met Stichting Binding en soms met Samen Veilig of Veilig Thuis. 

Wat kan een gezinscoach betekenen?

 • Samen onderzoeken welke krachten er zijn welke vragen er liggen;
 • Ondersteunen bij financiële, psychische en/of relatieproblemen zodat er minder stress is in het gezin; 
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van structuur in de dag en het organiseren en plannen van gezinsactiviteiten;
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe (opvoed)vaardigheden en daarmee te oefenen;
 • Samen in kaart brengen wie belangrijk is voor het gezin, steunend netwerk uitbreiden en betrekken waar dat mogelijk is;
 • Samen andere professionals en vrijwilligers inschakelen waar kan en nodig is. 

 

Onze werkwijze

Na het intakegesprek start de kennismakingsperiode van ongeveer 6 weken waarin we in kaart brengen welke krachten er zijn en welke vragen er liggen. Dit schrijven we op in een gezinsplan. En stellen samen met het gezin doelen op waaraan zal worden gewerkt in de werkfase, die tijdsduur verschilt per gezin. Meestal zien we elkaar in de beginperiode wekelijks en wordt dit gaandeweg afgebouwd. Regelmatig evalueren we de doelen samen met het gezin en de verwijzer, we sluiten af met een eindverslag en evaluatiegesprek. Doorgaans zijn we ongeveer 6-18 maanden betrokken bij een gezin. 
Aanmelden verloopt via stichting Binding aan de hand van een aanmeldformulier. Download het formulier hier of stuur een mail naar instroom@incontact.team.

Onze expertise

De gezinscoaches zijn gespecialiseerd in autisme, TOS, (complexe) scheidingen, gehechtheid, verslaving en psychische ondersteuningsvragen en verstandelijke beperking. 

 
 

IN CONTACT MET

Gezinscoaching

Lage maat 1
Wijk bij Duurstede
Tel.nr: (06) 23 81 09 05
E-mail: info@incontact.team